VBK – Vrij beeldende kunst

vbk3Waarvoor kies je?

Je bent verstandig genoeg om je niet te laten misleiden door het woordje “Vrij”. Dit betekent inderdaad dat je niet de vrijblijvendheid hebt om je zin te doen. In de Vrije Beeldende Kunst zoek je een leerschool om je mogelijkheden te exploreren in verschillende kunstdisciplines die met de vrije hand beoefend worden en waarin je tevens de vrijheid beleeft om de opdrachten in te vullen naar eigen expressieve en creatieve ideeën. De algemene theoretische vorming staat in evenwicht met de specifieke kunst- en kunsthistorische vakken. Dit laat je toe om de keuzemogelijkheden in het voortgezet onderwijs breder te houden dan enkel kunstopleidingen. Het veronderstelt anderzijds ook dat je bereid moet zijn om je pijlen niet uitsluitend op de artistieke pool te richten.

In de artistieke vorming gaat veel aandacht naar het aanleren van “métier”. In de oefening schuilt de meester. De taal van lijn, vlak, kleur en vorm leer je begrijpen vanuit waarneming van de natuur en van het menselijk lichaam. Oefenend en explorerend met verschillende technieken en materialen zoek je naar een persoonlijke verwerking. Gaandeweg worden eigen inbreng, interpretatie en expressiviteit belangrijker, wat moet leiden tot een volledig zelfstandig en vakoverschrijdend creëren van een Geïntegreerde Proef (GIP) binnen een opgelegd thema in het laatste jaar.

Toelatingsvoorwaarden

In het 5e jaar (1ste leerjaar van de 3de graad):

Je behaalde een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs en een oriënteringsattest A of B (let op de clausule!) na het 2 de lj. van de 2 de gr. ASO, TSO of KSO. Wie volledig nieuw is op onze school volgt inhaallessen op woensdag

In het 6e jaar (2de leerjaar van de 3de graad):

Je behaalde een A-attest na het 1ste lj. 3de gr. in dezelfde studierichting. Als je een A-attest behaalde na een vijfde jaar in een andere studierichting van het KSO – Beeldende kunsten, dan kan je van richting veranderen na gunstig advies van de toelatingsklassenraad.
In uitzonderlijke gevallen kan dat ook als je een A-attest haalde na een vijfde jaar in een andere studierichting van het ASO, TSO of KSO. Er is dan een gefundeerd advies van de delibererende klassenraad van de vorige school nodig én een instemming van de toelatingsklassenraad.

Wat na de 3de graad?

De studierichting is niet beroepsgericht en beoogt dus geen professionele vorming. Het diploma secundair onderwijs geeft je de kans om door te stromen naar een bacheloropleiding zowel op professioneel als academisch niveau. Belangrijk bij je keuze is een realistische kijk op je leermogelijkheden en een gefundeerde motivatie.

Gezien je vooropleiding zou je volgende mogelijkheden kunnen overwegen:

  • Professionele Bachelor
  • in het studiegebied audiovisuele en beeldende kunst: vrije kunsten, driedimensionale vormgeving, beeldende kunst, mode, theatervormgeving, audiovisuele kunst.
  • in de studiegebieden onderwijs en sociaal-agogisch werk
  • Academische Bachelor en Master aan de hogescholen
  • in het studiegebied audiovisuele en beeldende kunst: zowel vrije als toegepaste kunsten

Werken van de leerlingen

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.