Ouders

Welkom op de rubriek van de ouderraad!

Sinds 2007 heeft kunsthumaniora Sint-Lucas een ouderraad. Enthousiaste ouders dragen elk hun steentje bij om het beste uit deze unieke school te halen. Sommige mensen wensen enkel logistiek mee te werken, anderen verkiezen alleen de vergaderingen bij te wonen. Maar de meerderheid levert op beide terreinen een bijdrage.

In de loop van het schooljaar komen we een vijftal keer samen om te vergaderen. Dit zijn steeds gezellige bijeenkomsten. De directeur wordt ook uitgenodigd en is vrijwel altijd aanwezig.

Hoe ziet zo’n avond er uit?
We maken vooraf een agenda op:

  • We bespreken vragen en zorgen die ons werden doorgespeeld door ouders. In samenspraak met de directeur wordt er, waar mogelijk, naar een oplossing gezocht.
  • We discussiëren over de praktische voorbereidingen van de Openkunstdag, de afstudeerreceptie, de klusjesdag, de soepdagen tijdens de projectdagen, de GIP-dagen van de laatstejaars,… Kortom, allerlei activiteiten die door de school georganiseerd worden en waar de ouderraad een handje kan helpen.
  • We bedenken activiteiten die wat geld in het laatje kunnen brengen. Met de opbrengst proberen we schoolondersteunende projecten te realiseren.
  • We staan open voor ideeën van de leerlingenraad die soms onze hulp vraagt bij één of ander evenement.
  • We zijn uiteraard nog steeds vertegenwoordigd in de schoolraad waar we luisteren naar wat leeft op school, bij de leerkrachten, bij de leerlingen, in de lokale gemeenschap en waar we zelf ook onze inbreng doen.

Wij ervaren de kunsthumaniora Sint-Lucas als een school met open deuren en een lage drempel. Je vindt er steeds een luisterend oor. Mocht er echter toch drempelvrees zijn, dan willen wij een brug vormen tussen ouders en school. Bij ons kan je terecht met zorgen maar ook met ideeën! En wil je graag eens je medewerking verlenen aan één van onze activiteiten, dan horen wij dat ook graag!

Tot binnenkort!
Met vriendelijke groet,

De ouderraad

Voor meer informatie: ouderraad@lucasgent.be

ill4