Inschrijvingen

Wanneer?

  • Vanaf de openkunstschooldag (zaterdag 4 mei*) van 9.00 > 11.30 en 13.00 > 16.00.
  • Tijdens de tentoonstelling (29 en 30 juni) van 11.00 > 17.30
  • Gedurende de zomervakantie op werkdagen van 9.00 > 12.00 en 14.00 > 16.00 en dit tot vrijdag 5 juli en vanaf maandag 19 augustus.

De school is gesloten van zaterdag 6 juli tot en met zondag 18 augustus 2019.

Voorwaarden?

Voor een minderjarige leerling gebeurt de inschrijving indien je ouders akkoord gaan met het opvoedingsproject, het schoolreglement en een engagementsverklaring en dit schriftelijk bevestigen. Op eigen houtje inschrijven, kan dus niet.

Bij een inschrijving heb je nodig:

  • Je identiteitskaart
  • Een gefotokopieerde eindbeslissing van de vorige delibererende klassenraad

Duur?

Een inschrijving in onze school geldt in principe voor de duur van de hele schoolloopbaan.

Je inschrijving blijft voor het volgende schooljaar op voorwaarde dat je ouders dit via een studiekeuzeformulier kenbaar maken aan de school.

*   officiële eerste inschrijvingsdag: 23/04/19

ill9