BVO – Beeldende Vorming

bav3

Waarvoor kies je?

Je wil de laatste jaren van je middelbaar onderwijs je blikveld verruimen zowel op theoretisch als artistiek vlak. Je hebt tekentalent , je wil aan de slag met je creativiteit en je voelt je sterk aangetrokken tot een beeldende taal. Ook heb je ondervonden dat vakken met een theoretische benadering je niet voor onoverkoombare problemen stellen. Meer in het bijzonder heb je een goed taalgevoel en een vlot inzicht in meer abstracte leerstof.

De basisvorming biedt je een heel brede opleiding met een onmiskenbaar accent op taalvakken zonder de positief wetenschappelijke pool te miskennen. Het kunsthistorische en de introductie van kunstbeleving dragen bij tot een trainen van je ethisch en esthetisch waarnemen. In de artistieke vakken leer je compositie, kleur en vorm tot eigen uitdrukkingsmiddelen maken.
Je maakt kennis met de expressiemogelijkheden van verschillende materialen en technieken. In het laatste jaar krijgt je eigen inbreng een nadrukkelijke plaats in de vorm van een Geïntegreerde Proef (GIP) waarin je een persoonlijke confrontatie aangaat met een opgelegd thema.

Toelatingsvoorwaarden

In het 5e jaar (1ste leerjaar van de 3de graad):

Je behaalde een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs en een oriënteringsattest A of B (let op de clausule!) na het 2delj. van de 2degr. ASO, TSO of KSO. Bij voorkeur heb je in de tweede graad een richting gevolgd met een stevige wiskundige, wetenschappelijke en taalkundige basis. Wie volledig nieuw is op onze school volgt inhaallessen op woensdag.

In het 6e jaar (2de leerjaar van de 3de graad):

Je behaalde een A-attest na het 1ste lj. 3de gr. in dezelfde studierichting. Als je een A-attest behaalde na een vijfde jaar in een andere studierichting van het KSO – Beeldende kunsten, dan kan je van richting veranderen na gunstig advies van de toelatingsklassenraad. In uitzonderlijke gevallen kan dat ook als je een A-attest haalde na een vijfde jaar in een andere studierichting van het ASO, TSO of KSO. Er is dan een gefundeerd advies van de delibererende klassenraad van de vorige school nodig én een instemming van de toelatingsklassenraad

Wat na de 3de graad?

Gezien het grote algemeen vormend karakter van deze richting kan je in principe vrij kiezen voor verderzetting van je opleiding via professioneel of academisch gerichte bacheloropleidingen aan een hogeschool of universiteit. Vanuit de vooropleiding die je aan onze school genoten hebt, zou je volgende mogelijkheden in overweging kunnen nemen:

  • Cultuur- en menswetenschappen
  • Vrije kunsten
  • Beeldende kunst
  • Onderwijs
  • Sociaal-agogisch werk

 


Werken van de leerlingen:

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.