BAV – Beeldende en Architecturale Vorming

bav2

Waarvoor kies je?

Je hebt een goed gevoel voor ruimte en verhoudingen en je voelt je aangetrokken tot het vormelijke en het architecturale in de natuur en in je leefomgeving. Ook ondervind je dat het je lukt om op een vlotte manier inzicht te verwerven in vakken waarbij je vermogen tot abstract denken wordt aangesproken. Je wil je engageren om in de artistieke vorming van deze richting de confrontatie aan te gaan met strikte eisen op het vlak van nauwkeurigheid en ordelijkheid. Misschien is architect worden wel een verre droom…

De basisvorming is ruim met duidelijke accenten op wiskunde, wetenschappen en talen. De theoretische invulling van deze richting is groter dan bij de andere richtingen. Daardoor blijven ook veel mogelijkheden open voor eventuele overgangen naar andere studierichtingen of onderwijsvormen na of tijdens de tweede graad.

In de artistieke vorming ligt de nadruk op het waarnemen, ontleden, oplossen en voorstellen van elementen uit de natuur en de architectuur in twee- of driedimensionale ruimte. De taal van de lijn onderzoek je zowel vanuit de vrije beweging als vanuit een analyserende en geometrische invalshoek.

Toelatingsvoorwaarden

In het 3e jaar (1ste leerjaar van de 2de graad):

Je behaalde een getuigschrift van het tweede leerjaar van de eerste graad van het secundair onderwijs met bijhorend oriënteringsattest A of B (aandacht voor de clausulering!). Met een oriënteringsattest C na een 1ste lj. van de 2de gr. in het ASO,TSO of KSO moet je overzitten.

In het 4e jaar (2de leerjaar van de 2de graad):

Je behaalde een oriënteringsattest A of B (let op de clausule!) na een eerste leerjaar van de tweede graad ASO of TSO. Met een oriënteringsattest C na het 2de lj. van de 2de gr. in het ASO, TSO of KSO, moet je overzitten.

Wat na de 2de graad?

Kies je verder voor een sterk theoretisch onderbouwde richting, dan blijf je binnen de VORMING– pool:
Als wiskunde en wetenschappen geen onoverkomelijke hindernissen zijn én je voelt je vooral aangetrokken tot de vormelijke en architecturale benadering van de kunstvakken, dan is ARCHITECTURALE VORMING (AVO) een optie.
Ben je eerder taalvaardig én tegelijk sterker aangetrokken tot vrijere expressievormen, dan kan BEELDENDE VORMING (BVO) een logische keuze zijn.

Heb je ondervonden dat het architecturale niet echt je ding is of dat jouw studie-inspanningen niet het verhoopte resultaat opleveren, maar je wil wel graag verder op de kunsthumaniora blijven, dan kan je de overstap overwegen naar één van onze Kunsten – richtingen: ABK, VBK of TBK. Doe dit niet zonder dat je vooraf een goed beeld van die richtingen hebt en hou rekening met een eventueel advies van de klassenraad. Hetzelfde geldt als je een overstap naar de ARTISTIEKE Opleiding zou willen maken.


Werken van de leerlingen:

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.