BAK – Beeldende en Architecturale Kunst

bak2
Waarvoor kies je?

Je herkent bij jezelf een uitgesproken aanleg en|of interesse voor het kunstzinnige en je slaagt er ook in om theoretische inhouden vlot te verwerken. Je wil je keuzemogelijkheden ruim houden maar je voelt je niet onmiddellijk aangetrokken tot een sterk wiskundig-wetenschappelijk georiënteerde richting of tot een doorgedreven architecturale benadering van de artistieke vakken. Kortom, je wil proeven van een algemeen vormende opleiding die je tevens de kans biedt om uit te zoeken welke artistieke uitdrukkingsvormen jou het best liggen. De basisvorming is breed en voldoende gestoffeerd om eventuele overgangen naar andere onderwijsvormen mogelijk te maken tijdens en na de tweede graad.

In de artistieke vakken maak je kennis met uiteenlopende technieken en materialen wat je de kans geeft om gevoel te ontwikkelen bij vorm, verhouding, kleur, contrast en perspectief. Telkens opnieuw en op heel verschillende manieren krijg je de kans om creatief ruimtelijk en beeldend te leren denken.
Je leert ook om kunststromingen te interpreteren vanuit hun historische context en je traint je vermogen tot kunstbeleving.

Toelatingsvoorwaarden

In het 3e jaar (1ste leerjaar van de 2de graad):

Je behaalde een getuigschrift van het tweede leerjaar van de eerste graad van het secundair onderwijs met bijhorend oriënteringsattest A of B (aandacht voor de clausulering!). Met een oriënteringsattest C na een 1ste lj. van de 2de gr. in het ASO,TSO of KSO moet je overzitten.

In het 4e jaar (2de leerjaar van de 2de graad):

Je behaalde een oriënteringsattest A of B (let op de clausule!) na een eerste leerjaar van de tweede graad ASO, TSO of KSO. Met een oriënteringsattest C na het 2de lj. van de 2de gr. in het ASO, TSO of KSO, moet je overzitten.

Wat na de 2de graad?

Logisch is het wanneer je voor de derde graad een afgewogen keuze maakt tussen de verschillende studierichtingen van de KUNSTEN – pool:
ARCHITECTURALE en BINNENHUISKUNST (ABK), TOEGEPASTE BEELDENDE KUNST (TBK) of VRIJE BEELDENDE KUNST (VBK).

Een overstap naar de ARTISTIEKE OPLEIDING (ARO) hoort ook tot de mogelijkheden als je voluit kiest voor de artistieke vorming in deze richting en je ondervindt dat je op de toppen van je tenen loopt voor de verwerking van theoretische vakken.

Ook BEELDENDE VORMING (BVO) kan een bewuste keuze zijn maar dan is het wel een voorwaarde dat je erg gemotiveerd bent en dat je vlot tot goede studieresultaten komt over de ganse lijn en zeker voor talen en wiskunde. Maak deze overstap niet zonder advies van de klassenraad.


Werken van de leerlingen:

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.