AVO – Architecturale Vorming

avo3

Waarvoor kies je?

Je belangstelling voor architectuur en de samenhang ervan met de natuur is groot. Deze interesse koppel je aan een duidelijk vermogen om inzichtelijk en gevoelsmatig met theoretische en abstraherende leerstof om te gaan.

Het vatten van ideeën in ruimtelijke en vlakke creaties die technisch aan strikte eisen onderworpen zijn, schrikt je niet af. Het wekelijks aantal lesuren met een theoretische inslag is groot met een onmiskenbaar accent op wiskunde en wetenschappen.

De artistieke pool van deze richting is volledig gericht op het leren omgaan met ruimtelijke vormtaal vanuit verschillende disciplines die in relatie staan met het architecturale. Aandacht gaat ook uit naar een meer algemene kunsthistorische benadering en het ontwikkelen van een kunstbelevingsgevoel. Je verworvenheden op deze vlakken komen in het laatste jaar op een persoonlijke manier aan bod in de vorm van een Geïntegreerde Proef (GIP).

Toelatingsvoorwaarden

In het 5e jaar (1ste leerjaar van de 3de graad):

Je behaalde een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs en een oriënteringsattest A of B (let op de clausule!) na het 2de lj. van de 2de gr. ASO, TSO of KSO. Bij voorkeur heb je in de tweede graad een richting gevolgd met een stevige wiskundige, wetenschappelijke en taalkundige basis. Wie volledig nieuw is op onze school volgt inhaallessen op woensdag.

In het 6e jaar (2de leerjaar van de 3de graad):

Je behaalde een A-attest na het 1ste lj. 3de gr. in dezelfde studierichting. Als je een A-attest behaalde na een vijfde jaar in een andere studierichting van het KSO – Beeldende kunsten, dan kan je van richting veranderen na gunstig advies van de toelatingsklassenraad. In uitzonderlijke gevallen kan dat ook als je een A-attest haalde na een vijfde jaar in een andere studierichting van het ASO, TSO of KSO. Er is dan een gefundeerd advies van de delibererende klassenraad van de vorige school nodig én een instemming van de toelatingsklassenraad

Wat na de 3de graad?

Gezien het grote algemeen vormend karakter van deze richting kan je in principe vrij kiezen voor verderzetting van je
opleiding via professioneel of academisch gerichte bacheloropleidingen aan een hogeschool of universiteit. Vanuit de
vooropleiding die je aan onze school genoten hebt, zou je volgende mogelijkheden in overweging kunnen nemen:

  • Kunstgeschiedenis
  • Binnenhuisarchitectuur
  • Landschaps- en tuinarchitectuur
  • Industriële vormgeving
  • Hoger kunstonderwijs

Werken van de leerlingen:

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.