ARO – Artistieke Opleiding

aro2

Waarvoor kies je?

Je hebt in de eerste graad een uitgesproken aanleg getoond voor praktische en artistieke vakken terwijl het misschien wat stroever liep voor het louter theoretische. Een uitgesproken technische of toegepaste opleiding zie je nog niet meteen zitten maar je voelt er wel wat voor om een algemene basisvorming te genieten die ruim wordt aangevuld met een brede artistieke component die eventueel later mogelijkheden biedt in de wereld van decoratie, etalage, reclame en toegepaste beeldende en/of grafische kunsten. Via de basisvorming moet het mogelijk zijn om niet achterop te raken
met je kennis van talen, wiskunde en de wereld zodat overgangen naar andere studierichtingen, binnen de grenzen van het persoonlijk haalbare, mogelijk zijn als zou blijken dat dit toch niet echt je ding is.

In de artistieke vakken oefen je het vermogen tot juist waarnemen en ontwikkel je een gevoel voor vorm en verhouding. Je verkent de wondere wereld van kleur en leert de uitdrukkingsmogelijkheden kennen van verschillende materialen.

Ook op een theoretische basis krijg je zicht op de samenhang tussen maatschappij, kunststromingen en kunstbeleving. In klasverband wordt regelmatig aan projectwerking gedaan.

Toelatingsvoorwaarden

In het 3e jaar (1ste leerjaar van de 2de graad):

Je behaalde een getuigschrift van het tweede leerjaar van de eerste graad van het secundair onderwijs met bijhorend oriënteringsattest A of B (aandacht voor de clausulering!). Met een oriënteringsattest C na een 1ste lj. van de 2de gr. in
het ASO,TSO of KSO moet je overzitten.

In het 4e jaar (2de leerjaar van de 2de graad):

Je behaalde een oriënteringsattest A of B (let op de clausule!) na een eerste leerjaar van de tweede graad ASO, TSO of SO. Met een oriënteringsattest C na het 2de lj. van de 2de gr. in het ASO, TSO of KSO, moet je overzitten.

Wat na de 2de graad?

Voor meer informatie over vervolgstudies in de 3de graad en toekomstmogelijkheden daarna, verwijzen we naar www.onderwijskiezer.be.


Deze slideshow heeft JavaScript nodig.