ABK – Architecturale en Binnenhuiskunst

abk3
Waarvoor kies je?

Je hebt de nodige spirit en doorzetting om de wereld van vorm en volume te leren kennen. Je houdt ervan om regelmatig je kamer te herschikken of misschien ben je in gedachte wel bezig met je droomhuis. Je bent bereid om flink wat werkkracht op te brengen om ook naschools te investeren in opdrachten omdat je interesse toont voor de pijlers die het ontwerpen ondersteunen: wetenschap en techniek, kunst en cultuur, ontwerpmethodiek, waarneming en voorstelling.

De algemene theoretische vorming ondersteunt ruimschoots de artistieke component. Dit heeft uiteraard zijn weerslag op de moeilijkheidsgraad van deze richting maar het zorgt er ook voor dat je keuzemogelijkheden na de middelbare school gevrijwaard blijven.

De artistieke vorming is gericht op het leren aanvoelen van ruimte, interesse voor tekentaal, belangstelling voor maquettes en een grote zin voor de nauwkeurige uitvoering van meet- en bouwkundige opdrachten. Computertekenen en kleurgebruik staan in functie van het technisch, constructief en ruimtelijk bezig zijn met architectuur en interieur. Tijdens het laatste jaar ga je op een persoonlijke manier de confrontatie aan met een zelfstandige opdracht in een Geïntegreerde Proef (GIP).

Toelatingsvoorwaarden

In het 5e jaar (1ste leerjaar van de 3de graad):

Je behaalde een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs en een oriënteringsattest A of B (let op de clausule!) na het 2delj. van de 2degr. ASO, TSO of KSO. Wie volledig nieuw is op onze school volgt inhaallessen op woensdag.

In het 6e jaar (2de leerjaar van de 3de graad):

Je behaalde een A-attest na het 1ste lj. 3de gr. in dezelfde studierichting. Als je een A-attest behaalde na een vijfde jaar in een andere studierichting van het KSO – Beeldende kunsten, dan kan je van richting veranderen na gunstig advies van de toelatingsklassenraad. In uitzonderlijke gevallen kan dat ook als je een A-attest haalde na een vijfde jaar in een andere studierichting van het ASO, TSO of KSO. Er is dan een gefundeerd advies van de delibererende klassenraad van de vorige school nodig én een instemming van de toelatingsklassenraad.

Wat na de 3de graad?

De opleiding is niet beroepsgericht en het is dus aangewezen om met je diploma secundair onderwijs een bewuste keuze te maken. In principe liggen dus alle mogelijkheden open maar je doet er goed aan om je keuze op een realistische manier te benaderen rekening houdend met je studiemotivatie en leermogelijkheden.

  • Vanuit je vooropleiding lijkt het logisch om te denken aan professioneel of academisch gerichte bacheloropleidingen in het studiegebied Architectuur van het Hoger Onderwijs: architectuurassistentie, interieurvormgeving, interieurarchitectuur, landschaps- en tuinarchitectuur, productdesign, bouw,… ook de studiegebieden onderwijs en sociaal-agogisch werk bieden mogelijkheden.
  • In Nederland bestaan zgn. HBO-richtingen zoals Bouwkunde, Civiele Techniek, Ruimtelijke Ordening, Planologie.

Werken van de leerlingen:

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.